Charitable organization of the palliative care in Mongolia

Сонголт хийх Хандив өгөх

Хандивлагчид

Одоогийн төслүүд Бүгдийг харах

Дууссан төслүүд Бүгдийг харах

Үндсэн төсөл

ОУ стандартад нийцсэн хөнгөвчлөх эмнэлэг /Hospice

“ ЭЭЖИЙ ” төвийн төсөл                                                                                                  Ирээдүйг хайрлах өнөөдрийн эхлэл Үхэл бол амьдралын төгсгөл биш таслал!   Та амьдрал гэх…

600,000,000₮ / 2,275,000₮

Медиа Бүгдийг харах

100% үнэгүй хандив босгох

“Ээжий Ертөнц НҮТББ” нь хандив, тусламж хүссэн хүн бүрийн өмнө нээлттэй хандив цуглуулах боломжтой Монголын хамгийн анхны үнэгүй вэбсайт, платформ юм.

Тусламж хэрэгтэй хэн нэгнийг олох

“Ээжий Ертөнц НҮТББ” нь хандив, тусламж хүссэн хүн бүрийн өмнө нээлттэй хандив цуглуулах боломжтой Монголын хамгийн анхны үнэгүй вэбсайт, платформ юм.

Мэдээлэл авах

Та цахим шуудангаа бүртгүүлсэнээр манайд орж буй мэдээллийг тухай бүрт нь авах боломжтой.